מתכננים שיפוץ? ייתכן שתצטרכו לקבל היתר!

בישראל כמעט כל פעילות בנייה, בין אם מדובר ביצירת מבנה חדש לחלוטין ובין אם מדובר בשיפוץ של מבנה קיים, מחייבת היתר בנייה מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה. ההצעה התכנונית המציגה את פעילות הבנייה המיועדת שמוגשת לוועדה נקראת "גרמושקה" היתרי בנייה הם היבט קריטי בכל פרויקט בנייה, והם משמשים מנגנון לפעילות בנייה חוקית ומוסדרת. במאמר זה נעמיק במשמעותם של היתרי בנייה, תהליך קבלתם וההשלכות המשפטיות של בנייה ללא אישור מתאים.

המטרה של גרמושקה

מטרת הגרמושקא היא לוודא שכל בנייה עומדת בתוכנית הבנייה העירונית (תב"א) הספציפית לנכס ואינה חורגת מהפרמטרים שהוגדרו. גרמושקה היא תוכנית ההגשה לצורך קבלת היתר הבניה. מונח זה שואב את שמו ממבנה התוכנית, המורכב מטיוטות ותוכניות מקופלות באופן המזכיר אקורדיון. היתרי בנייה ניתנים רק לאחר שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה בוחנת את הגרמושקה בהשוואה לתב"א ומאשרת שאין עבירות. הגרמושקה כוללת בדרך כלל חלקים ופרטים שונים על הבנייה המוצעת, מה שמבטיח שהוועדה המקומית יכולה לקבל החלטה מושכלת לגבי הבקשה להיתר.

כאשר אין צורך בגרמושקה

בעוד שרוב פעולות הבנייה מחייבות היתר בנייה והגשת גרמושקה, יש מצבים שאינם דורשים היתרים כאלה כגון שינויים פנימיים בתוך נכס שאינם משפיעים על החזית או המבנה שלו, וכן מבנים קטנים ומנותקים מחוץ לבניין ראשי כגון בניית פרגולה או שער כניסה.

מה כלול בגרמושקה

גרמושקה לבניין מורכב מורכבת משני חלקים. החלק הראשון מפרט את פעילות הבנייה המוצעת כגון הרחבה, הוספת קומה בבית פרטי, בנייה על שטח ריק ועוד, לרבות מידע על הנכס. האדריכל המגיש את הבקשה לבעלי הנכסים ולמהנדס הבנייה האחראי של הבניין. סעיף זה כולל גם שתי טבלאות: האחת מפרטת את השטח הנדרש לבנייה כולל שטחי שירות, והשנייה מפרטת את זכויות הבנייה של הנכס כפי שנקבעו על ידי העירייה או המועצה המקומית. החלק השני של הגרמושקה כולל מספר אלמנטים:

  • תכנית מפורטת: תוכניות בנייה מפורטות המתארות את מידות המבנה, מחלקות אותו לפי קומות, לרבות המרתף, חדרי המדרגות והגג.
  • תכנית חתך: תכניות המציינות את אורך ורוחב המבנה.
  • תוכניות חזית: המפרטות את דפנות המבנה, כולל פתחים (דלתות וחלונות), ומפרט חומרי הגמר.
  • מפה טופוגרפית: מפת הנכס שנוצרה על ידי מודד מוסמך תוך חצי שנה לפני הגשת הבקשה. מפה זו חייבת לכלול קווי מתאר, חיבורים למערכות ביוב ותשתיות שירות כגון חשמל, גז ותקשורת. הפירוט צריך להתייחס גם לעצים, כבישים, מבנים סמוכים ועוד.

 

קבלת היתרי בניה

לאחר הגשת גרמושקה הוועדה בוחנת את הפרטים, הטפסים והתכניות המוצגות. הצעד הראשון של הוועדה כולל אימות זהותם של כל הגורמים המעורבים כגון בעלי נכסים ובעלי מקצוע שחתמו על הבקשה. בנוסף, הם משווים את הבנייה המוצעת לתכנית הבנייה העירונית הקיימת ומעריכים את ההשפעה שלה על הסביבה  והתשתית המקומית. אם הוועדה מחליטה לאשר את התוכנית המוצעת, ניתן היתר בנייה, בתוקף לשנה. במידה והבנייה לא תתחיל בזמן זה, על בעל הנכס להגיש בקשה חוזרת להיתר בנייה חדש ולעבור את כל התהליך מחדש, שכן התנאים והתקנות עשויים להשתנות במהלך השנה.

תהליך גרמושקה

הגשת גרמושקה כרוכה בשורה של טפסים, אישורים והרשאות ספציפיים בהתאם לאופי הבנייה ופרטי הנכס. למשל, במקרים של רכוש משותף, נדרשת הסכמה של 75% מזכויות בעלי הנכס או 66% מבעלי הרכוש המשותף. במצבים מסוימים, כאשר פרויקט בנייה כולל תהליך של התחדשות עירונית, ייתכן שלא יהיה צורך במעורבות של בעלי נכסים בשלב הבקשה הראשוני. עם זאת, ההסכמה או ההתנגדות שלהם עשויה להיות רלוונטית להמשך התהליך. מלבד שיקולים אלו ייתכן שיידרשו טפסים ואישורים שונים נוספים בהתאם לאופי הקונסטרוקציה הספציפית. מדובר באישורים מהעירייה המקומית על יציבות המבנה בחתימת מהנדס מבנים, אישור מתקן פינוי פסולת, אישור פיקוד העורף לחדרים מחוזקים, אישור בטיחות אש ועוד.

בניה ללא היתר

חיוני להדגיש כי יש לקבל את הבקשה והיתר הבנייה של גרמושקה לפני תחילת כל בנייה. כל עוד לא מדובר בעבודות הפטורות מהיתר בניה, בנייה ללא היתר אינה חוקית ועלולה לגרור קנסות, צו הריסה או צו הפסקת שימוש. העונשים עשויים לכלול קנסות ובמקרים מסוימים גם מאסר בפועל. בדרך כלל, עונשי מאסר בגין בנייה בלתי חוקית מוגבלים לשנתיים, אך אלה יכולים לעלות בהתאם לנסיבות נוספות.

סיכום

הליך קבלת היתרי בנייה כפי שמתנהל בישראל, הוא הליך מקיף והכרחי המבטיח שהבנייה עומדת בהנחיות התכנון העירוני, אינה פוגעת בזכויות הקניין והיא בעלת השפעה מינימלית על הסביבה. חיוני להקפיד על תהליך זה כדי למנוע סיבוכים משפטיים ועונשים הקשורים לפעילויות בנייה בלתי חוקיות. הבנת המורכבות של הגרמושקה ועמידה בתקנות המקומיות הם צעדים חיוניים לכל מי ששוקל בנייה בישראל.